Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vạn Kim Long tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin khách hàng cung cấp được giữ riêng tư và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân của khách hàng. Áp dụng đối với thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong các trường hợp sau:

  • Thực hiện khảo sát.
  • Đặt chỗ.
  • Đăng ký nhận bản tin
  • Theo một thỏa thuận hoặc sắp xếp.

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng như thế nào?

Thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được dùng vào các dịch vụ riêng tư. Khi khách hàng cung cấp thông tin cho các dịch vụ riêng tư, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho chính các mục đích đó (tức là để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin khách hàng yêu cầu). Nếu đặt phòng, thông tin bổ sung chỉ được yêu cầu để phục vụ quá trình vận hành.

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào và nói “không” với thư rác. Nếu khách hàng nhận được thông tin từ Vạn Kim Long là vì khách hàng đã yêu cầu, khách hàng đã đồng ý tham gia vào danh sách mail khách hàng của chúng tôi hoặc bạn bè / đồng nghiệp đã yêu cầu khách hàng đại diện.

Chọn không tham gia

Nếu khách hàng đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi và sau đó đổi ý, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để xóa tên khỏi danh sách nhận bản tin.

Ai có thể xem thông tin của bạn?

Vạn Kim Long có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các thành viên khác trong công ty khi cần thiết để thực hiện các mục đích trong công việc.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba (nhà thầu mà chúng tôi ký hợp đồng với một số dịch vụ nhất định) cho mục đích thu thập thông tin. Trong những trường hợp này, chúng tôi nghiêm cấm bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân về khách hàng ngoại trừ mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp.

Ngoài các thông tin trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân nào mà không có sự đồng ý của khách hàng trừ khi sự tiết lộ này là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được ủy quyền hoặc yêu cầu theo luật, cần thiết để thực thi pháp luật hoặc cần thiết để điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp.

Chuyển thông tin ra nước ngoài

Chúng tôi có thể chuyển đến các đơn vị ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng để hoàn thành các mục đích được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Phần lớn các trường hợp cần chuyển giao thông tin đều cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi.

 

 

Thu thập thông tin ẩn danh

Để đảm bảo các trang web của chúng tôi thích hợp với phần lớn người dùng, thông tin về luồng nhấp chuột ẩn danh được thu thập từ mọi khách truy cập. Thông tin thu thập bao gồm các trang đã xem, ngày tháng và loại trình duyệt. Số IP được sử dụng để xác định loại miền và khu vực địa lý trong một số trường hợp. Chúng tôi không tạo ra bất kỳ liên kết nào giữa thông tin này và danh tính của khách truy cập.

Cookie của trang web

Vạn Kim Long sử dụng cookie khi khách hàng truy cập các trang web của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho một số chức năng đặt phòng. Cookie chỉ chứa thông tin ẩn danh và không bao giờ được sử dụng để truy xuất bất kỳ thông tin nào về danh tính của khách hàng.

Liên kết

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi khách hàng nhấp vào một trong các liên kết này, khách hàng sẽ truy cập vào một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách bảo mật của chúng có thể khác với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thêm thông tin

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, quan tâm hoặc ý kiến, xin vui lòng gửi email: ……

CHÍNH SÁCH HỦY

* Hủy

Được hủy bởi khách hàng

Việc hủy đặt phòng của khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản. Chúng tôi sẽ không xem như là phòng đã bị hủy trừ khi và cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản. Khi hủy, phí hủy đặt phòng sẽ được áp dụng theo yêu cầu tại email xác nhận khi quý khách đặt phòng

Hủy bởi Vạn Kim Long

Vạn Kim Long luôn cố gắng để cung cấp dịch vụ chất lượng nhất cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên, đôi khi do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi có thể cần phải sử dụng chỗ ở và dịch vụ thay thế trong một vài trường hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng sớm nhất có thể về bất kỳ thay đổi nào. Trong trường hợp bắt buộc phải thay đổi hoặc hủy bỏ, nếu có thể chúng tôi sẽ sắp xếp cho khách hàng 3 lựa chọn thay thế:

• Các dịch vụ có tiêu chuẩn tương đương hoặc phù hợp, nếu có;

• Dịch vụ có tiêu chuẩn thấp hơn cùng với một khoản hoàn lại cho sự chênh lệch về giá;

• Hủy bỏ và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Hủy bỏ dịch vụ là một thay đổi có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyến đi, công việc của khách hàng bao gồm thay đổi ngày khởi hành, thời điểm khởi hành, lịch trình,…. Chính vì thế Vạn Kim Long sẽ cố gắng hết sức hạn chế tình trạng này.

Và nếu như có tính trạng cấp thiết buộc phải thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp các lựa chọn thay thế để tránh ảnh hưởng đến lịch trình của khách hàng.

RẤT MONG KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM!